Language selection
Naslov
KGL d.o.o.
Proizvodnja in obdelava
kovinskih izdelkov
Ponoviška cesta 13
1270 Litija, Slovenija, EU
+ kako do nas

Telefon:
+386 (0)1 896 22 00

Fax:
+386 (0)1 896 22 10

E-pošta: kgl@kgl.si

Livarstvo


tlačno litjeLivarske kapacitete na livarskih strojih od 100 do
700 ton, zagotavljamo preko naših dobaviteljev, ki
se nahajajo v bližnji okolici. Za leto 2006 načrtujemo vlaganja v proizvodnje kapacitete za tlačno litje pri naših kooperantih na cenovno ugodnejšem področju BiH in Srbije.
© KGL d.o.o., Vse pravice pridržane!